Clicky


   
Tere tulemast!   Logi sisse või  registreeri  
Oksjoni kategooriad
Enim vaadatud
 Oksjon
140  Käsiraamat "Uus...
139  Käsiraamat...
108  Koolitus...
108  Käsiraamat "Uus...
105  Käsiraamat...
104  Koolitus...
98  Koolitus...
94  Koolitus...
93  Käsiraamat...
93  Koolitus...
88  Õiged otsuseid...
86  Koolitus...
85  Koolitus...
85  Koolitus...
82  LED 3 värviline...
Viimati müüdud
 Oksjon  Hind
 Littlest Pet Shop... 0.96 €
 Littlest Pet Shop... 0.90 €
 Littlest Pet Shop... 0.96 €
 Littlest Pet Shop... 0.90 €
 Littlest Pet Shop... 0.96 €
 Littlest Pet Shop... 0.96 €
 Universaalne patarei... 4.00 €
 Nutikindad... 2.90 €
 iPhone 5 ekraan,... 65.00 €
 Väike 5mW Laser... 2.00 €
 Väike 5mW Laser... 2.00 €
 2 x USB autolaadija 3.00 €
 Littlest Pet Shop... 2.24 €
 iPhone 4 dock, ... 9.00 €
 iPhone 4... 1.00 €
Maksmisvõimalused
Kasutajaleping

TuruPlats.ee kasutajaleping

www.turuplats.ee keskkonnas kasutajaks registreerudes kinnitad, et oled tutvunud kasutajalepingu tingimustega ja nõustud tingimustega ning kohustud Tingimusi täitma alljärgnevas:

1. ÜLDTINGIMUSED

1.1 Tingimused kehtivad kõikide www.turuplats.ee registreerinud kasutajate ja veebilehel teenust pakkuva Turuplats.ee vahel.

1.2 Ostu-müügitehinguid ja muud tehingutega seotud lepinguid sõlmivad kasutajad omavahel. Nende eest vastutavad ainult kasutajad ise.

1.3 TuruPlats.ee ei vastuta veebilehe kaudu ostetavate/müüdavate asjade/teenuste koguste, tarneaja, seisukorra eest. Ei vastuta kasutaja poolt avaldatava asja/teenuse info ega seaduslikkuse eest. Ei vastuta kasutaja ebaviisaka ega seadusevastase käitumise eest.

1.4 Veebileht ja kogu selle sisu autoriõigused kuuluvad TuruPlats.ee-le. Turuplats.ee lehel on õigus neid kasutada igalviisil.

2. KASUTAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1 Registreerimisel kasutajaks, esitama õiged ja täielikud isiku- ja kontaktandmed.

2.2 Keelatud on kasutada Veebilehel teise isiku identiteeti.

2.3 Keelatud on kasutada Veebilehte ebaseaduslikeks tehingu(te)ks ja/või pettus(t)eks.

2.4 Müüdavate asjade/teenuste kohta esitama ainult tõest informatsiooni.

2.5 Keelatud on müüa sama asja/teenust, mille müügiks on tehtud hinnapakkumine mõnel teisel internetileheküljel, mis on sarnane Turuplats.ee oksjoni lehega.
V.a. kui asju/tooteid on mitu.

2.6 Kasutaja ei tohi oksjoni kirjelduses, küsimustes-vastustes ega foorumis avaldada oma kontaktandmeid ega viitama internetilehekülje aadressile, oma isiku- ja kontaktandmetele või muudele kontaktidele va. kui soovitakse asja/teenusega tutvuda.

2.7 Kasutajal(müüjal) on keelatud pakkumisega oksjoni korral müüa seda asja/teenust oksjoniväliselt, ehk väljaspool Turuplats.ee keskkonda.
V.a. kui asju/tooteid on mitu.

2.8 Peale oksjoni lõppu kohustub müüja müüma oksjonil olnud asja(d)/teenuse(d) oksjoni võitjale.
Osapooled on kohustatud kontakti võtma 3 päeva jooksul pärast eduka oksjoni lõppu. V.a kui müüjal oli kirjeldatud teisiti.

2.9 Oksjoni võitja kohustub võidetud asja(d)/teenuse(d) välja ostma ja maksma müüjale, vajadusel ka saatmiskulud, 5.(viie) päeva jooksul peale edukat oksjoni lõppu. V.a kui müüjal oli kirjeldatud teisiti.
Osapooled on kohustatud kontakti võtma 3 päeva jooksul pärast eduka oksjoni lõppu. V.a kui müüjal oli kirjeldatud teisiti.

2.10 Hoidma Turuplats.ee veebilehel kasutamiseks mõeldud salasõna ja kasutajatunnust, et see ei satuks teiste isikute kätte. Sattumisel
teiste isikute kätte, tuleb sellest teatada turuplats.ee-d.

2.11 Kasutaja ei saa esitada nõudmisi Turuplats.ee vastu.

2.12 Turuplats.ee e-kontole kantud summat saab kasutada ainult Turuplats.ee teenuste eest maksmiseks. Ettemakstud summasid Turuplats.ee kasutajale ei tagasta.

2.13 Kasutajal on õigus esitada Turuplats.ee-le avaldus oma kasutajakonto sulgemiseks, täites eelnevalt kõik kehtivad kohustused Turuplats.ee ja teiste kasutajate ees.

3. TURUPLATS.EE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1 Turuplats.ee võib kasutajapoolse lepingu korduva rikkumise korral, piirata või lõpetada Turuplats.ee kasutamise õigus. Muuta/kustutada veebilehel kasutaja poolt avaldatud informatsiooni või sulgeda oksjon(id).

3.2 Turuplats.ee võib teha igal ajal muudatusi ja täiendusi veebilehel, ilma eelnevalt kasutajat teavitamata. Samas võib teavitada kasutajaid e-posti
teel.

3.3 Turuplats.ee-l võib veebilehel jälgida kogu tegevust.

4. LEPINGU MUUTMINE

4.1 Turuplats.ee võib lepingut ja linnakirja igal ajal ühepoolselt muuta ja täiendada, teavitades muutustest ja täiendustest kasutajat.

4.2 Lepingu ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad koheselt, peale muudatuste või täienduste tegemist. Peale vastavate muudatuste või täienduste jõustumist, kinnitab kasutaja Turuplats.ee teenuste edasise kasutamisega, et nõustub muudatuste ja täiendustega hinnakirjas või lepingus.

5. LÕPPSÄTTED

5.1 Leping hakkab kehtima Turuplats.ee leheküljel kasutajaks registreerimise hetkest ja kehtib määramata ajani. Leping kehtib kõikidele kasutajatele.

Abi
KKK
Hinnakiri
Kasutajaleping
Sõbrad
imedemaa meedia
Suhtleme

© 2010-2012 Turuplats.ee | turuplats@turuplats.ee